Fijnstof van buiten naar binnen

0
1634

Meten is weten zeggen we regelmatig en niet voor niets. In de korte tijd dat we met citizen science actief zijn hebben we al veel interessante bevindingen gedaan. Vanaf het moment dat we naast buiten, ook het fijnstof binnen zijn gaan meten, zijn er interessante meetgegevens in beeld gekomen.

We hadden al wel een idee wat er zou gebeuren maar dat we zo snel resultaat in beeld zouden krijgen, konden we niet voorzien. We zagen dit gebeuren:

Schermafbeelding 2017-03-23 om 20.27.54

Let op de een na onderste grafiek, daar zie je drie grafiek lijnen die fijnstof concentraties PM2.5 laten zien (Plantower PMS7003 sensoren). De twee bovenste lijnen geven de meetgegevens weer van twee sensoren die dicht bij elkaar in de achtertuin zijn opgesteld. Deze sensoren geven de fijnstof concentratie van de buitenomgeving weer. De derde en onderste lijn in dezelfde grafiek, toont het resultaat van een zelfde sensor maar dan binnen, in de woonkamer.

Direct vanaf het plaatsen laat deze binnen sensor een redelijk rustig en stabiele lijn zien totdat de volgende ochtend beweging in het huis ontstaat. Nog niet echt bewust van oorzaak en gevolg zien we dat de grafiek op een aantal momenten een  verhoogde concentratie laat zien. Naar later blijkt, zijn dit de momenten dat de tuindeur opengaat. Want, wat zien we om even na 12.00 uur gebeuren? Het is mooi weer, het zonnetje schijnt en dus …. de schuifpui naar de tuin kan helemaal open.

Schermafbeelding 2017-04-04 om 21.33.47

Fijnstof concentratie binnen stijgt!

Met een redelijk steile stijging zien we direct de fijnstof concentratie in huis toenemen tot een niveau net onder dat van de buitenlucht. Het fijnstof uit de buitenlucht wat ons dagelijks als een deken bedekt, drukt zichzelf als het ware naar binnen en vult de kamer met fijnstof. Bijzonder is dat het concentratie niveau net iets lager blijft dan de buitenlucht maar wel dezelfde schommelingen laat zien.

Fijnstof concentratie binnen daalt!

Om 16.30 uur zien we het tegenovergestelde gebeuren. De grafiek lijn daalt, weliswaar niet zo snel als de stijging was maar toch. U raadt het misschien al, de deuren naar de tuin gingen dicht.

Waar blijft de fijnstof binnenshuis?

Terwijl de concentratie buiten gelijk blijft zien we een relatief snelle daling van de concentratie fijnstof binnenshuis. Dat kan maar een ding betekenen,

het fijnstof slaat neer

De zwaartekracht doet zijn werk en hoe klein de fijnstof deeltjes ook zijn, de massa is voldoende om aangetrokken te worden en richting vloer te gaan. En dus ook met een redelijke snelheid. Een snelle conclusie beredeneert vanuit de grafiek is dan dat de hoeveelheid fijnstof met een kolomhoogte van zo’n 2,5 meter in een half uur voor 50% neerslaat op de grond.

Waar blijft de fijnstof buitenshuis?

De zwaartekracht werkt niet alleen in huis maar natuurlijk uit buiten. De fijnstof deeltjes buiten worden ook aangetrokken en zullen ook richting aarde bewegen. Dus als we aannemen dat de fijnstof deeltjes met dezelfde snelheid neerdalen en neerslaan op de grond, zou dat betekenen dat

Als er geen nieuwe aanvoer fijnstof zou zijn,
zal de concentratie in de buitenlucht
in een half uur gehalveerd zijn!

 

Schermafbeelding 2017-04-05 om 09.19.41

 

Een deken van fijnstof

Maar de grafiek lijnen van de fijnstof concentraties in de buitenlucht laten een onverstoorde lijn zien. En natuurlijk is er buiten meer turbulentie waardoor minder neerslag maar toch. Nederland wordt door een dikke deken fijnstof bedekt die met hetzelfde tempo wordt aangevuld als de tijd die nodig is om het fijnstof te doen neerslaan. De enige manier om fijnstof concentraties in de leefomgeving te doen verminderen is door de bronnen aan te pakken. Verminderen of stoppen van ontstaan van fijnstof zal direct effect hebben. Bronnen zoals houtrook in de leefomgeving, verkeer, kolencentrales en biomassacentrales verminderen of stoppen is goed voor ONZE gezondheid, beter nu dan later.

 

André van der Wiel