Onderzoeksrapport: Bijdrage van houtrook aan de fijnstofconcentratie in de leefomgeving

De laatste jaren is er veel media-aandacht voor houtrook en terecht want houtrook kan het woongenot en de gezondheid van burgers aanzienlijke schade toebrengen. Er is vooralsnog beperkt gericht onderzoek verricht naar de emissie van houtrook in de woonomgeving. Daarom heeft Scapeler onderzoek gedaan naar de bijdrage van houtrook aan fijnstof in de woonomgeving. Specifiek gaat het om houtrook afkomstig van particuliere houtstook. Hieronder is de rapportage in te zien of te downloaden.

Het onderzoeksrapport