Citizen Science

Scapeler is actief op het gebied van Citizen Science o.a. ook in samenwerking met AiREAS.

Verspreid over heel NL staan er nu sensoren van het door Scapeler ontwikkelde ApriSensor systeem. Dit systeem staat ook open voor andere sensor systemen dus meetdata uit verschillende richtingen komen hier samen.

Naast de zelf ontwikkelde ApriSensor sensoren is het ook mogelijk om andere type sensoren aan te sluiten op dit systeem. Denk bijvoorbeeld aan de Dylos of Josuino.  Specifieke applicaties worden daartoe ontwikkeld voor de Raspberry Pi en Arduino of compatible hardware.

Hiernaast ziet u een voorbeeld visualisatie van diverse typen sensoren van meerdere sensor systemen op verschillende locaties.

 

Standaards

Standaardisatie is belangrijk voor sensor data. Het onderstaande technische plaatje geeft een overzicht van de verschillende onderdelen die een rol spelen bij de registratie van sensor data en metadata volgens de standaard Semantic Sensor Network Ontology

Korte en vereenvoudigde verklaring van de onderdelen in dit plaatje:

  • Platform: de cloud service of sensor systeem
  • FeatureOfInterest: Het sensor kastje op een locatie
  • Sensor: De sensor zoals de fijnstof of temperatuur sensor
  • ObservableProperty: De eigenschap van de meetwaarde (PM2.5, Temperatuur)
  • Procedure: Hoe de meetwaarde tot stand komt en wat is input en output
  • Observation: Een uitgevoerde meting
  • Result:  Een werkelijk meetresultaat

 

Semantic Sensor Network Ontology (SSN) OGC van OGC/W3C