Visibilis

Visibilis staat voor “zichtbaarheid”. Het is de kernboodschap van een citizen science project dat Scapeler is gestart in mei 2018. Het gaat om het zichtbaar maken van de onzichtbare deeltjes in de lucht die in belangrijke mate de kwaliteit van de lucht bepalen. Met hulp van RIVM en DCMR is de unieke kans verkregen gebruik te mogen maken van de meetlokatie “Berghaven” te Hoek van Holland. Een weerbestendige sensorkoffer vol met sensoren en randapparatuur is geïnstalleerd op het dak van de meetlokatie, vlak naast de officiële fijnstof analyzers van DCMR: de BAM1020 en de Leckel.

De referentie analysers voor fijnstof: BAM1020 en Leckel

De samenstelling van de sensor koffer is als volgt:

  • Dylos DC1100 Pro serieel gekoppeld (USB) aan Raspberry Pi
  • SDS011 serieel gekoppeld (USB) aan Raspberry Pi
  • SDS011 als Luftdaten variant met NodeMCU/Wifi gekoppeld aan Raspberry Pi
  • 3x PMSA003 aan Wemos D1 Mini Pro met Wifi gekoppeld aan Raspberry Pi
  • 3x meteo BME280 aan Wemos D1 Mini Pro met Wifi gekoppeld aan Raspberry Pi
  • DS18B20 One Wire GPIO gekoppeld aan Raspberry Pi (Buitentemperatuur)
De sensorkoffer rijk gevuld met sensoren en randapparatuur

De opstelling op deze locatie biedt de mogelijkheid om de prestaties van de sensoren onderling te kunnen vergelijken én met de meetresultaten van de officiële meetapparatuur. Als we weten wat de prestaties van de sensoren zijn en hoe ze zich onderling verhouden, dan wordt het interessant om te kijken naar de mogelijkheid van kalibratie- en validatieprocedures tegen de officiële meetapparatuur. De output van een fijnstof sensor is gevoelig voor luchtvochtigheid en temperatuur, deze parameters worden daarom meegenomen in het kalibratieproces. Het streven is voor minimaal één jaar data te verzamelen, zodat alle weersituaties vertegenwoordigd zijn. Het uiteindelijke doel is door middel van een conversie-algoritme de betrouwbaarheid van de fijnstofsensor te vergroten.

U kunt de ontwikkelingen van Visibilis volgen via de blogs op de home page:

Grafiek fijnstofdeeltjes PMSA003 sensor