Onderzoek: Bijdrage van houtrook aan de fijnstofconcentratie in de leefomgeving

0
2061

De laatste jaren is er veel media-aandacht voor houtrook en terecht want houtrook kan het woongenot en de gezondheid van burgers aanzienlijke schade toebrengen. Er is vooralsnog beperkt gericht onderzoek verricht naar de emissie van houtrook in de woonomgeving. Daarom heeft Scapeler onderzoek gedaan naar de bijdrage van houtrook aan fijnstof in de woonomgeving. Specifiek gaat het om houtrook afkomstig van particuliere houtstook.

Het blijkt dat particuliere houtstook een bijdrage levert van 50% aan de totale fijnstofconcentratie PM2.5 in de buitenlucht.

Er is onderzoek verricht naar de bijdrage van fijnstof PM2.5 afkomstig van particuliere houtstook in een woonomgeving. Er is gekozen voor een meetlocatie in ’s-Gravenpolder waar de houtkachel nog veel wordt gebruikt voor (bij)verwarming van de woning. Het onderzoek is uitgevoerd in het stookseizoen 2022-2023.

Het onderzoek is uitgevoerd met apparatuur zoals ook bij het RIVM, DCMR en omgevingsdiensten in gebruik zijn voor het meten van fijnstof. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot PM2.5, fijnstofdeeltjes kleiner dan 2.5 micrometer.

Resultaten

Het blijkt dat particuliere houtstook een bijdrage levert van 50% aan de totale fijnstofconcentratie PM2.5 in de buitenlucht, wanneer er in de omgeving van de meetlocatie hout word gestookt en de aanwezigheid van houtrookgeur is waargenomen. Er zijn uurwaarden gemeten tot 100 µg/m3, ook op dagen dat er stookalert was uitgegeven!!

Het beoogde doel van het stookalert, namelijk het voorkomen van houtrook overlast bij ongunstige atmosferische omstandigheden, blijkt niet altijd doeltreffend te zijn.

Naast de procentuele bijdrage van particuliere houtstook aan de totale fijnstofconcentratie PM2.5 in de buitenlucht, is onderzocht of er een verband is tussen de toename van de fijnstofconcentratie en de waargenomen intensiteit van de houtrookgeur. Er blijkt een toename te zijn in de bijdrage van particuliere houtstook van 50% naar 57% van de totale fijnstofconcentratie PM2.5 in de buitenlucht indien de waargenomen houtrookgeur intensiteit toeneemt van licht tot matig of sterk.

Dit onderzoek is uitgevoerd gedurende een relatief zachte winter. De waargenomen impact van houtstook op de fijnstof belasting van de omgevingslucht, zal mogelijk voor een koude of strenge winter hoger zijn.

De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van bewustwording en beheersing van de impact van particuliere houtstook. In de woonomgeving kan particuliere houtstook, vanwege het lokale karakter, een grote impact veroorzaken op de luchtkwaliteit en dus ook op de gezondheid en welzijn van de burgers. Op basis van landelijke jaargemiddelde concentraties fijnstof PM2.5 is er een reële kans, dat lokale effecten worden onderschat. De resultaten van dit onderzoek hebben dit bevestigd.

Onderzoeksrapport

Voor meer informatie bekijk hier het onderzoeksrapport