5 sigaretten per dag binnenshuis meeroken door houtrook

0
1718

Je kan het tegenwoordig toch niet meer indenken dat je in huis de lucht van een roker moet inademen maar toch is de luchtkwaliteit van dien aard dat dit wel de dagelijkse praktijk is. Met houtrook als grootste bron van fijnstof komt het ‘meeroken’ overeen met dagelijks bijna 5 sigaretten!! Gemiddeld gaan de mensen een jaar eerder dood.

“Met name de incidentie2 van astma bij kinderen (20%), de incidentie van hartvaatziekten bij 40-
plussers (23%) en longkanker bij 50-plussers (15%) wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door luchtverontreiniging.”

“De gemiddelde vroegtijdige sterfte door blootstelling aan PM10 en NO2 is in Noord-Brabant 358
dagen. Brabanders verliezen dus gemiddeld bijna een levensjaar door vervuilde lucht (ter
vergelijking, in Gelderland is dit 339 dagen in 2019).”

“De gezondheidsschade door de blootstelling aan luchtverontreiniging is in Noord-Brabant
vergelijkbaar met het meeroken van 4,9 sigaretten per dag. De buitenlucht die inwoners inademen
is dus vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5
sigaretten binnenshuis rookt.”

“De belangrijkste bron van PM2,5 uitstoot in is alle regio’s houtstook, gevolgd door industrie en
wegverkeer. Het is belangrijk om te vermelden dat secundair gevormd fijn stof hierin niet
meegenomen kan worden, terwijl landbouw via secundair fijn stof wel een belangrijke bijdrage
levert aan PM2,5. Secundair fijn stof wordt namelijk pas later gevormd, ná uitstoot van andere
stoffen.”

Dit staat in een rapport van een onderzoek door de GGD naar gezondheidseffecten door luchtvervuiling.

Bericht van GGD Brabant: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/luchtvervuiling-in-brabant-leidt-tot-gezondheidsschade/
Management samenvatting: https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/06/Onderzoek-luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-Brabant-2022-Management-samenvatting.pdf