Paasvuur gezien door de satelliet

0
74

Het Paasweekend zag er veelbelovend uit met hoge temperaturen en volop zon. Echter door de Paasvuren vooral die vanuit Duitsland, werd Nederland overdekt met een flinke laag fijnstof. De video laat zien hoe Amsterdam dit beleefde, de rook duidelijk waarneembaar zowel te zien als te ruiken.

Is deze fijnstof ook vanuit de ruimte te zien?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we aan de slag met de satellietdata van CAMS. In onderstaande animaties zijn de resultaten te zien van zaterdag 20 (boven) en zondag 21 april 2019 (onder). Aan de linkerkant de voorspelling en de rechterkant de werkelijk geconstateerde waarneming. Als je de voorspelling vergelijkt met de werkelijke waarneming dan zie je een duidelijke toename van de hoeveelheid fijnstof maar wat is nu afkomstig van de Paasvuren?

Voorspelling en onverwachte vervuiling

De resultaten van de voorspelling zijn afkomstig van modelleerwerk die verschillende factoren zoals wind en temperatuur meenemen in de berekening, complexe materie. Maar in hoeverre kunnen de modellen rekening houden met onverwachte zaken zoals Paasvuren? Houden de modellen sowieso rekening met dit soort zaken als er voorspeld moet worden?

We zien in de voorspelling weinig terug van de fijnstof die we o.a. in Amsterdam geconstateerd hebben of is het in ieder geval niet goed te onderscheiden. Voor het gemak gaan we er dan maar vanuit dat de voorspellingen zonder de gevolgen van de Paasvuren zijn.

Wat is dan toegevoegd door de Paasvuren?

Om nu te zien wat er is toegevoegd na de modellering van de werkelijke waarneming ten opzichte van de voorspelling gaan we de gemeten waardes van elkaar aftrekken. We doen dat op twee manieren: 1. door de werkelijke waarde af te trekken van de voorspelde waarde en 2. door de voorspelde waarde af te trekken van de werkelijke waarde. Negatieve resultaten vallen daarbij dan weg.

Hieronder daarvan de resultaten voor de zaterdag en voor de zondag. De animatie rechtsonder geeft werkelijke situatie minus de voorspelling weer (analysis minus forecast). Voor beide dagen zie je de fijnstof als gevolg van de Paasvuren nu duidelijk in beeld verschijnen.

Zaterdag 20 april 2019:

 

Zondag 21 april 2019:

 

Satellietinstrument VIIRS

Een andere manier om satelliet data te gebruiken om de Paasvuren in beeld te brengen is beschreven in dit KNMI artikel. Daarin wordt aangegeven dat met behulp van het satellietinstrument VIIRS dat infrarode (thermische) straling meet, de exacte locaties van de vuren in beeld kan worden gebracht.

In dat artikel wordt ook de koppeling met Citizen Science projecten gelegd zoals dat van Luftdaten. Erg interessante ontwikkelingen zowel op de grond als in de ruimte.