Rhedense Luchten in oprichting

0
283

In de gemeente Rheden is onder de naam Rhedense Luchten een initiatief gestart om te komen tot een burgerplatform voor het meten van de kwaliteit van de leefomgeving. Het doel is een context te  creëren waarin bewoners, gemeente, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. De informatie die verkregen wordt met het meten van de luchtkwaliteit wordt ingezet om de bewustwording van het belang van b.v. schone lucht te vergroten.

Samen met elkaar voor elkaar!

Bent u ook inwoner van de gemeente Rheden en wilt u bijdragen dit initiatief tot een succes te maken?  Lees hier meer over Rhedense Luchten