Biomassa centrale, CO2 en meer

0
1909

Ik weet niet meer welke tweet de aanleiding was maar een vraag hoeveel CO2 uitstoot nu door een biomassa energie centrale wordt uitgestoten triggerde mij en ik ging op zoek. Maar, eigenlijk tot mijn verbazing, of misschien ook niet, er is bijzonder weinig informatie te vinden over uitstoot van wat dan ook. Terwijl we in een tijdmoment zitten waarin we steeds meer bewust worden van de gevolgen ons eigen gedrag zou je denken dat de informatie hierover uitgebreid te vinden zou zijn, nee dus.

De instituten die voor ons denken roepen allemaal dat ze het goede met ons voor hebben en dat ze de juiste keuze hebben gemaakt en vooral door véél minder CO2 uitstoot want dat is belangrijk als we het over het milieu hebben. Daar zijn de subsidies aan gekoppeld en heeft de focus. Maar wat is ‘veel’ en wat heeft dat verminderen voor vermeerdering tot gevolg?

Enipedia

Ik kende nog een web-site die veel informatie over energie levering en ‘power plants’ bevat dus daar eerst maar eens kijken: Enipedia Deze site haalt van diverse bronnen linked open data op.

De oorspronkelijke vraag ging over biomassa centrale Purmerend dus daarop gezocht en gevonden: Purmerend_Powerplant. Deze pagina bevat inderdaad informatie over ‘emmissions Carbon Dioxide’ ofwel CO2 uitstoot.

Schermafbeelding 2017-07-20 om 21.15.44

Ha, dat is interessant, dus gelijk maar in een tweet gezet:
https://twitter.com/Scapeler/status/888116953595863041

En dat levert op twitter een reactie op: “Uit 2012, de oude gascentrale dus.” Een terechte opmerking want de site met LOD (Linked Open Data) maakt gebruikt van bronnen die, als die niet wordt bijgehouden, verouderde data oplevert.

Zo eenvoudig gaat het dus niet

Tja, zo eenvoudig kom je er dus niet van af denk je dan bij jezelf en je voelt je min of meer verplicht om er een vervolg aan te geven. Oke, op zoek naar actuele data. De site waar Enipedia data vandaan haalt is Carma.org en inderdaad gegevens van 2009!!

Schermafbeelding 2017-07-21 om 12.02.36

 

Een eerste inschatting actuele uitstoot

Een volgende zoekactie brengt ons op dit bericht:

“De centrale scheelt jaarlijks ruim 50.000 ton CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto’s. SVP krijgt voor het project subsidie van AgentschapNL via de regeling Industriële Warmtebenutting.”

Dat is een begin, een vermindering van 50.000 ton CO2. De schatting van Carma.org was ongeveer 103.000 ton voor 2017 minus 50.000 ton levert een actuele uitstoot van geschat van 53.000 ton CO2, genoteerd.

Zoektocht naar bevestiging

De inschatting vraagt natuurlijk om bevestiging dus daarom maar kijken bij de bron, SVP Stadsverwarming Purmerend. Maar het enige wat we daar kunnen vinden is:

“Door het gebruik van 100.000 ton biomassa spaart SVP op jaarbasis veel CO2-emissie uit”

100.000 ton biomassa per jaar, genoteerd.

Ook vinden we bij SVP het volgende succes bericht:

“Door de innovaties en verduurzaming van SVP draagt Purmerend flink bij aan de afspraak over CO2-reductie in het Klimaatakkoord tussen gemeenten en Rijk: voor 60.000 van haar inwoners geen 30% maar zelfs 78% minder CO2.”

Zelfs 87% minder CO2, genoteerd.

 

Andere emissies dan CO2

Het volgende bezoek is aan Wise Nederland hier vinden we emissie kentallen van NOx, PM, VOS en SO2.

Schermafbeelding 2017-07-21 om 05.21.34

Hè lastig, nu weer eenheden per g/kwH. Waarom is de uitstoot CO2 en andere stoffen van een biomassa centrale zoals Purmerend nou niet gewoon ergens terug te vinden? Maar goed, het is weer iets. Genoteerd.

Biomassa uitstoot CO2 hoger dan kolen, dus ook van gas

Op dezelfde pagina van Wise Nederland lezen we:

“De directe emissie van het verstoken van houtige biomassa ligt hoger (1000-1300 gCO2eq/kWh; PBL 2013) dan die van kolen (ca 800 gCO2eq/kWh). Het korte termijneffect van biomassa bijstook is dus negatief in vergelijking met kolen”

en

“Ook als we deze directe emissie niet meerekenen, zijn de emissies van de biomassa-bijstook toch nog steeds te hoog te noemen. In een moderne kolencentrale (46% efficiëntie) en 25% biomassa-bijstook ligt de gecombineerde emissie van kolen/biomassa op 605 gCO2eq/kWh. Dat is nog altijd twee keer zoveel als het beste fossiele alternatief, een aardgas gestookte centrale met warmtekrachtkoppeling (298 gCO2eq/kWh)”

en

“Het merkwaardige is dus dat het bijstoken met biomassa niet helpt om op korte termijn de CO2-emissie te reduceren.”

Uitstoot van CO2 door verbranding met gas is dus lager dan die met biomassa is mijn conclusie (ondanks dat de informatie over bijstook gaat). Genoteerd.

Emissiefactoren biomassa (pellets)

Een volgende stap brengt ons bij co2emissiefactoren.nl waar onder het kopje ‘WARMTELEVERING’ emissiefactoren te vinden zijn voor onder andere biomassa (pellets), direct én indirect. Totaal 25,82 kg CO2 per GJ, genoteerd.

Green deal

In het document Green Deal Stadsverwarming 2.0 lezen we

“De BWC zal per jaar 936.000 GJ duurzaam produceren”

Productie van 936.000 GJ per jaar, genoteerd.

Berekening actuele CO2 uitstoot

Goed, een berekening dan maar met de genoteerde gegevens:

Productie x emissiefactor CO2 = totaal uitstoot CO2

936.000 GJ x 25,89 Kg CO2 = 24.233.040 Kg CO2 per jaar = 24.000 ton CO2

Volgens SVP: 103.000 ton (inschatting Carma.org) – 78% (succes bericht SVP) =

23.000 ton CO2.

Dat komt redelijk in de buurt en kunnen we constateren dat dat dus juist is! 🙂

De biomassa centrale levert dus ten opzichte van de vorige aardgas centrale een vermindering op van

vermindering: 80.000 ton CO2 !!!

Maar begrijpen doe ik het niet, ik moet ergens een denkfout maken. Biomassa emissie CO2 hoger dan aardgas en dan toch 78% lager?!?

Berekening overige emissies

Interessant is natuurlijk wat de overige emissies doen. We maken daarvoor een omrekening van de jaarproductie in GJ naar kwH en gebruiken daarvoor deze calculator.

936.000 GJ = 260.000.000 kWh

Met de genoteerde emissie kentallen van Wise Nederland (bron: CE Delft 2015) berekenen we de emissie van PM (fijn stof), VOS (Vluchtige Organische Stof), SO2 en NOx.

emissies:

NOx = 0,4 g/kWh x 260.000.000 kWh = 104 ton NOx
PM = 0,03 g/kWh x 260.000.000 kWh = 7,8 ton fijn stof
VOS = 4,1 g/kWh x 260.000.000 kWh = 1.066 ton VOS
SO2 = 0,2 g/kWh x 260.000.000 kWh = 52 ton SO2

Biomassa versus aardgas:

NOx = 0,4/0,4 = gelijke emissie dan bij aardgas
PM = 0,03/0,005 = 6x meer bij biomassa
VOS = 4,1/0,24 = 17x meer bij biomassa
SO2 = 0,2/0,006 = 33,3x meer bij biomassa

Ook dit is Citizen Science

Ook dit is Citizen Science en geeft belang aan om ook O3 en SO2 te gaan meten, juist in Purmerend en wel hierom:

Schermafbeelding 2017-07-21 om 06.45.07

Bron: Kenniscentrum InfoMil

Het is natuurlijk maar de vraag of de gevonden informatie juist is en juist geïnterpreteerd. Het zou daarom handig en misschien wel verstandig zijn dat de energiemaatschappijen duidelijke informatie leveren over emissie en uitstoot. Mocht dat wel al zo zijn dan hoor ik dat graag.