Na burgerinitiatief nu gemeente Castricum aan zet!

0
1869

Burgerinitiatief: Ga voor informatie over het burgerinitiatief en onderzoeksresultaten naar deze projectpagina

Impact van de uitstoot van een houtkachel kan tot honderden meters ver reiken en zo maar een hele buurt treffen. In dit kaartje o.a. de buurten van Castricum.

Meer en meer mensen krijgen te maken met vervuilde lucht door houtrook. De kachelbranche heeft het druk nu de gasprijzen ongekend hoog zijn en prijst eco-houtkachels aan als ware het wonderkachels met zo goed als geen vervuiling uit de pijp. De stoker denkt goed te doen maar houdt geen rekening met een gezondheidsrisico. Ja, ook de stoker stelt zichzelf, in huis, bloot aan verhoogde concentraties fijnstof en al die andere ziekmakende stoffen welke door de gezellig brandende haard worden uitgestoten.

Mensen zijn niet anti-stook maar pro-schone-lucht!

Als het risico bewust wordt meegewogen, zou je dat een eigen keuze kunnen noemen. Maar wat betekent het voor de buren, de buurt? Voor de niet-stoker betekent dit een onvrijwillig ondergaan van luchtvervuiling in de directe leefomgeving. Daarover klagen heeft overigens weinig effect. De stoker (die net een grote investering heeft gedaan) zal dat niet in dank aannemen en de klager bestempelen als ‘anti-stook-activist’. Onterecht natuurlijk, de klager is niet anti-stook maar pro-schone-lucht!

Het is verschuilen achter het onbekende

Schone lucht is een mensenrecht. De pro-schone-lucht mensen staan echter machteloos en rechteloos. Overheden schuiven de verantwoordelijkheid graag van zich af en zelfs ook rechters weten niet hoe dit mensenrecht te bevestigen. De belangrijkste reden die wordt gegeven is simpel gesteld ‘De schadelijkheid van houtrook is niet bewezen’. Pardon?!
Het is verschuilen achter het onbekende en dat terwijl de burgers van de gemeente een groot gezondheidsrisico ondergaan, ongekend!

houtrook is zichtbaar gemaakt

Daarom is het van belang om het ‘onbekende’ bekend te maken, het onzichtbare zichtbaar. En juist dat is wat we gedaan hebben met dit burgerinitiatief van meten, experimenteren en analyseren. Wat blijkt: de rook verdwijnt niet zomaar ergens in de lucht. Houtrook is zelfs bij windkracht 5 zichtbaar gemaakt, dichtbij de grond. In de directe leefomgeving dus, daar waar schone lucht van levensbelang is voor baby’s, kinderen, volwassenen, voor alle leeftijden natuurlijk.

Het mag duidelijk zijn dat we met dit resultaat verder gaan, het moet en kan nog beter. Maar de gemeente kan zich nu in ieder geval niet meer verschuilen en zal in actie moeten komen. Vandaar: “De gemeente aan zet!”

Pollutieroos welke de windrichting aangeeft met de mate van vervuiling door fijnstof. Het is duidelijk waar de houtkachel(s) te vinden zijn.
Met de fijnstofsensor in het middelpunt laat ook deze polarplot zien uit welke windrichting het meeste fijnstof is gemeten. In dit voorbeeld een ‘hotspot’ bij windsnelheden tussen 8 en 10 meter per seconde ofwel windkracht 5!
Deze windroos is gemaakt met data van KNMI-meetstation IJmuiden, het meetstation welke het dichtst bij Castricum staat. Windroos voor de maand januari van 2022