RIVM artikel “Samen houtrook meten”

0
1677

Het RIVM bericht op het kennisportaal ‘Samen Meten’ over allerlei onderwerpen welke te maken hebben met het zelf meten van de leefomgeving. Het portaal geeft informatie over technieken, over wat en hoe te meten. Diverse projecten of activiteiten worden beschreven op projectpagina’s zoals nu ook over het thema houtrook. Het artikel “Samen houtrook meten” beschrijft een drietal projecten welke de aandacht waard zijn. En laat Scapeler nu ook nog met al deze projecten iets van doen te hebben! 🙂

Het betreffen de volgende projecten:

  1. Het project CHARRED waarin onderzoek wordt gedaan naar de effecten van houtrook op de gezondheid van mensen.
  2. Het project meten van Ultra fijn stof (UFP) afkomstig van houtrook
  3. Het project meten van fijnstof bij kleine biomassacentrales
Afbeelding: meetresultaten ultrafijnstof

RIVM nieuwsbericht “burgermetingen naar houtrook”