Toepassen Visibilis MLR rekenmethode

De Visibilis MLR rekenmethode is eenvoudig toe te passen als er voldaan wordt aan de randvoorwaarden welke hieronder vermeld zijn.

Sensoren

 • Fijnstof sensor: Plantower PMSA003
 • Temperatuur: BME280/BME680
 • Relatieve luchtvochtigheid: BME280/BME680

Rekenformule versie 2019

Formule PM2.5:

PM25_kal = 14.8 + (0.3834 * PM25) + (-0.1498 * rHum) + (-0.1905 * temperature)

Formule PM10:

PM10_kal = 14.7 + (0.3151 * PM10) + (-0.0948 * rHum) + (0.2445 * temperature)

Variabelen:

 • PM25 = fijnstof PM2.5 in µg/m3
 • PM10 = fijnstof PM10 in µg/m3
 • rHum = relatieve luchtvochtigheid in procenten
 • temperature = temperatuur in graden celcius
 • PM25_kal = nieuw berekende waarde voor PM2.5
 • PM10_kal = nieuw berekende waarde voor PM10

Opmerkingen:

 • De rekenmethode is het best te gebruiken bij PM2.5 meetwaarden groter dan 5 µg/m3. Indien lager gebruik dan de ‘ruwe’ meetwaarde
 • De BME280/BME680 sensor zit in dezelfde behuizing als de fijnstof sensor
 • De rekenmethode is bepaald met de Plantower PMSA003 maar zal mogelijk ook voor andere types van deze leverancier toepasbaar zijn (PMSx003).

Voorbeeld voor PM2.5 in R:

df<-df %>%
mutate(sensorValue = ifelse(sensorValue>=5,
14.8 + (0.3834*sensorValue) + (-0.1498*rHum) + (-0.1905*temperature)
, sensorValue))

* df is een dataframe met variabelen voor datumtijd, meetwaarde fijnstof (sensorValue), meetwaarde relatieve luchtvochtigheid (rHum) en temperatuur (temperature)

Licentie

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.