ApriSensor

Verspreid over heel NL staan er nu sensoren van het door Scapeler ontwikkelde ApriSensor systeem. Dit systeem staat ook open voor andere sensor systemen dus meetdata uit verschillende richtingen komen hier samen.

Naast de zelf ontwikkelde ApriSensor sensoren is het ook mogelijk om andere type sensoren aan te sluiten op dit systeem. Denk bijvoorbeeld aan de Dylos of Josuino.  Specifieke applicaties worden daartoe ontwikkeld voor de Raspberry Pi en Arduino of compatible hardware.

Hiernaast ziet u een voorbeeld visualisatie van diverse typen sensoren van meerdere sensor systemen op verschillende locaties.

Experimenteren met sensoren

Tijdens het experimenteren met sensoren ontstaan diverse modellen. Het model met de meest professionele uitstraling ziet u in het bijgaande plaatje. De ApriSensor bevat sensoren voor temperatuur, luchtdruk, relatieve luchtvochtigheid én fijn stof. Met Wifi gekoppeld aan een centrale service van waaruit de data omgezet kan worden naar grafieken en meer.