Scapeler DataLab

In het Scapeler DataLab worden veel open source technieken toegepast en waar nodig ontwikkeld. Hieronder een impressie.

Back-end / middleware

 • Servers: Linux / Ubuntu
 • Database: PostgreSQL, PostGIS, MongoDB.
 • ECM: Alfresco Document Management Systeem
 • CMS: WordPress
 • IoT: OGC/SOS web-service (52North), MQTT Broker, PostgreSQL
 • Proxy: Nginx
 • Web-services: NodeJs

Front-end

 • Browser: Leaflet, D3Js, etc.
 • Statistiek en visualisatie: R en RStudio

IoT

 • Diverse sensor systemen zoals ApriSensor, ILM, SmartEmission,
 • Hardware: Raspberry Pi, Arduino, NodeMCU, etc.

Sensoren

 • Fijnstof: Dylos, Josuino, Plantower PMS7003 / PMSA003, Shinyei PPD41SN, etc.
 • diversen o.a. voor luchtvochtigheid, temperatuur, luchtdruk, ozon, CO2 en meer (AM2320, DS18B20, BMP280, etc.)

Standaards

Standaardisatie is belangrijk voor sensor data. Het onderstaande technische plaatje geeft een overzicht van de verschillende onderdelen die een rol spelen bij de registratie van sensor data en metadata volgens de standaard Semantic Sensor Network Ontology

Korte en vereenvoudigde verklaring van de onderdelen in dit plaatje:

 • Platform: de cloud service of sensor systeem
 • FeatureOfInterest: Het sensor kastje op een locatie
 • Sensor: De sensor zoals de fijnstof of temperatuur sensor
 • ObservableProperty: De eigenschap van de meetwaarde (PM2.5, Temperatuur)
 • Procedure: Hoe de meetwaarde tot stand komt en wat is input en output
 • Observation: Een uitgevoerde meting
 • Result:  Een werkelijk meetresultaat

 

Semantic Sensor Network Ontology (SSN) OGC van OGC/W3C